מטה המאבק לחינוך שווה

זכויות לילדים חולים

אתם לא לבד, אנו כאן בשבילכם:

0528-462010 | 050-7405107

Facebook
​ ​
 
המאבק לחינוך שווה וזכויות לילדים חולים
   

נשמח לסייע ולעמוד לשירותכם בכל עת:

שלכם... נלה, שרונה, זהבית וגלית

התנאים למתן תמיכה לימודית בבית | מי זכאי?

מתוך:
חוזרי מנכ"ל >> עץ מדורים >> 2. אורחות חיים במוסדות החינוך >> 2.2 בריאות >> הוראות קבע >>
תשעו 4א 2.2-88 נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך

התלמידים הזכאים לקבלת תמיכה לימודית בביתם (על פי "חוק חינוך חינם לילדים חולים", התשס"א-2001)

2.1
תלמיד המרותק לביתו מפאת מחלה, תאונה או טיפולים רפואיים לתקופה העולה על 21 יום בגיל 18-5 בחינוך הרגיל ובגיל 21-3 אם נקבעה זכאותו לחינוך מיוחד.

2.2
תלמיד  החולה  במחלה מתמשכת – מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית על פי הוראת רופא לתקופה העולה על ארבעה שבועות.

לעניין מניין ארבעת השבועות יש אפשרות לצבור כמה תקופות שהייה או טיפול הנובעות מאותה מחלה או מאותו ליקוי לתקופה של ארבעה שבועות לפחות, בתנאי שהנתק בין התקופות המצטברות לא יעלה על ארבעה שבועות.
לעניין זה ייחשב כתלמיד החולה במחלה מתמשכת גם תלמיד שבשל טיפול מתמשך בבית החולים במסגרת אשפוז יום נעדר בהיקף העולה על 50% ממערכת שעות הלימוד של כיתת הלימוד במסגרת החינוכית שהוא רשום בה.

("אשפוז יום": אשפוז ללא לינה בבית החולים לצורך טיפול אונקולוגי, דיאליזה, טיפול פסיכיאטרי וכד'.)
 
 

המאבק לחינוך שווה וזכויות לילדים חולים

0528-462010 | 050-7405107

tovmaod123@gmail.com